Заява про екологічні наслідки діяльності

Дані про плановану діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Дані про плановану діяльність.

Проект "Капітальний ремонт дахової котельні житлового будинку за адресою: бульв. Богдана Хмельницького, 4, м. Буча, Київської області (відновлення пошкоджень внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією російської федерації)" розроблено на підставі нормативних документів.

Технічні рішення

Котельня розташована на покрівлі багатоповерхового житлового будинку по бульв. Богдана Хмельницького, 4, м. Буча,  на відм. 32.290.

В існуючий котельні встановлено два водогрійних котла, а саме:

Один котел JOANNES AR-S-800, встановленою тепловою потужністю 0,93 МВт (0,8 Гкал/год) та один котел JOANNES AR-S-700, встановленою тепловою потужністю 0,814 МВт (0,7 Гкал/год). Загальна встановлена теплопродуктивність існуючої котельні 1,744 МВт (1,5 Гкал/год).

Внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією російської федерації технологічне обладнання котельні зазнало пошкоджень і потребує заміни.

Загальна встановлена потужність котельні 1,344 МВт (1,15584 Гкал/год).

Котельня працює на природному газі низького тиску.

Водонагрівачі проточні модульні ВПМ " Колві " -192 ТН виготовляються на основі ТУ У 23164313.001-2000 ТОВ "Євротерм Технолоджі".

Для роботи на природному газі, кожний модуль має в своїй конструкції вбудований водо охолоджувальний атмосферний газовий пальник з нержавіючої сталі..

Повітря необхідне для спалювання газу забирається з котельного залу.

Димовидалення примусове.

Водонагрівачі проточні модульні ВПМ " Колві " -192 ТН складаються з двох секцій та облаштовані комплектними засобами автоматики і комплектними пультами керування, які забезпечують безпечну роботу газового обладнання при визначених режимах технологічного процесу. 

Водонагрівачі проточні модульні ВПМ " Колві " -192 ТН об’єднані в каскад по димовим газам : три модуля та чотири модуля.

Відпрацьовані гази від кожного модуля ВПМ " Колві " -192 ТН (в каскаді з трьох модулів) за допомогою  вентиляторів відводяться в загальний для трьох модулів газохід а далі в загальну димову трубу Dv/Dn=300/360 мм.

Відпрацьовані гази від кожного модуля ВПМ " Колві " -192 ТН (в каскаді з чотирьох модулів) за допомогою вентиляторів відводяться в загалний для чотирьох модулів газохід а далі в загальну димову трубу Dv/Dn=360/410 мм.

Димові труби виготовлені з нержавіючої сталі, теплоізольовані, в кожусі з нержавіючої сталі та постачаються як готовий виріб. Верх димових труб на відм. 40.940 від відмітки 0.000 будівлі (5м. від покрівлі котельні).

Мета проекту:

  • "Капітальний ремонт дахової котельні житлового будинку за адресою: бульв. Богдана Хмельницького, 4, м. Буча, Київської області (відновлення пошкоджень внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією російської федерації)" існуючої дахової котельні, що підлягає відновленню.

Засоби здійснення проектованої діяльності:

– капітальний ремонт дахової котельні житлового будинку за адресою: бульв. Богдана Хмельницького, 4, м. Буча, Київської області (відновлення пошкоджень внаслідок бойових дій спричинених військовою агресією російської федерації) для забезпечення теплопостачання на основі:

  • завдання на проектування;
  • матеріалів інженерних вишукувань;
  • технічних умов, тощо.

Суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього середовища з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

- суттєві фактори, які впливають або можуть впливати на стан навколишнього середовища – відсутні.

- при дотриманні основних правил пожежної безпеки, техніки безпеки і охорони праці та при умові організації правильної експлуатації виникнення надзвичайних екологічних ситуацій виключається.

- основним негативним впливом проектованого об'єкту являються викиди забруднюючих речовин від опалювальних агрегатів.

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності і заходів, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів:

Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої діяльності.

При виконанні робіт по об’єкту будівництва від двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) автотранспорту та будівельних машин і механізмів в атмосферне повітря викидаються в незначній кількості такі забруднюючі речовини: вуглецю оксид, азоту діоксид, граничні вуглеводні, заліза оксид, марганцю оксид, сірчистий ангідрид, сажа.

Монтажні роботи виконуються без викидів в повітряне середовище забруднюючих речовин.

Шумовий вплив при будівництві – тимчасовий і тільки в робочі години.

При функціонуванні буде чинитися незначний негативний вплив на повітряне середовище.

На мікроклімат, геологічне середовище, ґрунт, рослинний та тваринний світ, соціальне та техногенне середовища негативний вплив чинитися не буде.

Вплив проектованого об’єкту на повітряне середовище:

На повітряне середовище буде чинитися незначний вплив обумовлений забрудненням атмосферного повітря за рахунок викидів забруднюючих речовин від котельні.

На запроектованому об’єкті в розділах цієї книги будуть наступні викиди - 0,342 т/рік, в тому числі по інгредієнтам:

Код реч.

Найменування речовини

ГДК

Викид

г/сек

Викид

т/рік

301

Азоту діоксид

0,2

0,0086

0,0584

337

Вуглецю оксид

5

0,0086

0,0584

Сума:

0,0172

0,1168

Максимальні концентрації по всім забруднюючим речовинам у приземному шарі атмосфери не перевищує значень ГДК.

Шумовий вплив проектованого об’єкту.

Виконання заходів по захисту від внутрішніх та зовнішніх шумів дозволить досягти нормативних значень рівнів шуму в приміщеннях та на існуючій території.

Вплив проектованого об’єкту на водне середовище.

Побутові стоки від санітарно-технічних приладів санаторію підключені до мережі.

При функціонуванні об’єкту забруднення поверхневих і підземних вод не відбудеться.

Вплив проектованого об’єкту на ґрунт.

Прилегла територія до обєкту впорядкована.

Для виключення ерозії поверхневого шару ґрунту після закінчення будівництва передбачено влаштування благоустрою.

При експлуатації обєкту негативного впливу на поверхневий шар ґрунту не очікується.

Відходи.

Відходи утворюються при експлуатації обєкту і поділяються на тверде побутове сміття (ТПС).

При експлуатації замовником будуть використані існуючі Договори на вивіз твердих побутових відходів.

Вжиті заходи щодо інформованості громадськості про плановану діяльність, мету і шляхи здійснення.

Замовником буде зроблено інформування в засобах масової інформації – про плановану діяльність та Заяви про екологічні наслідки діяльності обєкту з благоустроєм території та його експлуатації.

Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності з нормами і правилами охорони навколишнього середовища і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єктів проектованої діяльності.

ГІП забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у відповідності з погодженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з врахуванням діючих норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

Замовник. разом з підрядною будівельною організацією забезпечує будівництво у відповідності з екологічними вимогами.

Замовник. забезпечує безаварійну експлуатацію об’єкта у відповідності з нормами і правилами охорони праці з врахуванням техніки безпеки, промсанітарії і охорони навколишнього середовища, за що несе відповідальність в порядку встановленому законодавством.

В даному проекті проведені розрахунки показують, що об’єкт не перевищує встановлені ГДК.

Генпроектувальник забезпечує проектування і авторський нагляд за будівництвом у відповідності з погодженою проектно-кошторисною документацією, яка розроблена з врахуванням діючих норм і правил по охороні праці і навколишнього середовища.

При проведені господарської діяльності замовник зобов’язаний:

  • експлуатувати об’єкт у відповідності з діючими стандартами, нормами і правилами в галузі охорони навколишнього середовища і техніки безпеки;
  • забезпечення виконання комплексу організаційно-технічних заходів, правил надійності;
  • здійснювати моніторинг навколишнього середовища.

Екологічний ризик відсутній.

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ З ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

Вхід до кабінету

ПОКАЗНИКИ ЛІЧИЛЬНИКА

Передати показники квартирного телового лічильника з 1 до 5 числа кожного місяця:

e-mail: abon.bucha@tkservice.net.ua

тел.: (04597) 40-315

тел.: (098) 603-26-68 (SMS, WhatsApp, Viber, Telegram: особовий рахунок - показники)
приклад: 099101 - 2,7ГДж

Viber-бот

Telegram-бот

 

ОСОБИСТИЙ КАБІНЕТ З ВОДОПОСТАЧАННЯ

Вхід до кабінету

 

КОНТАКТИ

Адреса:
08292, м. Буча,
вул. Пушкінська, 59-Б,
оф. 127

Телефони:
(04597) 40-315
(098) 603-26-68
(099) 514-12-68

 

РЕЖИМ РОБОТИ

Понеділок з 8:30 до 17:00
Вівторок з 8:30 до 17:00
Середа з 8:30 до 17:00
Четвер з 8:30 до 17:00
П'ятниця з 8:30 до 16:00
Приймальні дні: вівторок, середа, четвер
Обідня перерва: з 12:00 до 13:00
Вихіднi дні: субота та неділя

 

Інформація щодо адреси, опалюваної площі будинків, максимального теплового навантаження будинків, наявності чи відсутності індивідуального теплового пункту, наявності чи відсутності вузла (вузлів) комерційного обліку

Комунально-побутове підприємство «Теплокомунсервіс». Створене 10 травня 1993 року